Валерия С.

ФрілансериВалерия Салтан

Україна Миколаїв, Україна
50 хвилин тому
зроблена 1 ставка
Вільний для роботи Вільний для роботи
вік 21 рік
на сервісі 1 рік
5 Сейфів завершено

Спеціалізація

Реферати, дипломні, курсові
17 місце з 2126
Бази даних
16 місце з 1698
Позиція в загальному рейтингу 1
  2989 місце з 243333

Резюме

Студентка 4 курса ЧНУ им.Петра Могилы

Специальность "Компьютерные науки"

Навички та вміння

Портфоліо

500 ₴Паралінгвальні елементи

Реферати, дипломні, курсові Реферати, дипломні, курсові


"Паралінгвальні елементи як структурні компоненти англомовних назв кондитерських виробів"
ВСТУП ..2
РОЗДІЛ 1 ....... 4
МОВЛЕННЄВА ПОВЕДІНКА ...4
1.1 Лінгвокультурологічний та лексикографічний аспекти .. 4
1.2 Паралінгвистика ...6
1.3 Види паралінгвальних засобів ... 8
1.4 Функції паралінгвальних засобів ..9
РОЗДІЛ 2 ........... 10
ІСТОРІЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ... 10
РОЗДІЛ 3 ........ 14
ПОНЯТТЯ ПРО НОМІНАЦІЮ ТА НЕЙМІНГ ... 14
РОЗДІЛ 4 ........ 17
ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛОМОВНИХ НАЗВ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ . 17
ВИСНОВКИ .... 20
СПИСОК ВИКОРАСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ... 21  0

200 ₴Економічна політика зони євро

Реферати, дипломні, курсові Реферати, дипломні, курсові


ВСТУП ....2
РОЗДІЛ 1 .. 5
ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ ВАЛЮТНИХ ЗОН ..5
1.1 Поняття оптимальної валютної зони....5
2.1 Традиційний підхід до визначення розмірів валютної зони .. 7
РОЗДІЛ 2 . 10
ОЦІНКА ОПТИМАЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВАЛЮТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 10
2.1 Історичний процес європейської валютної інтеграції .10
2.2 Аналіз виконання членами Європейського валютного союзу критеріїв конвергенції . 15
2.3 Оцінка відповідності Європейського валютного союзу критеріям оптимальних валютних зон ... 19
РОЗДІЛ 3 ... 24
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВАЛЮТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ..24
3.1 Сучасні проблеми Європейської валютної інтеграції . 24
3.2 Шляхи вирішення проблем європейської валютної інтеграції і перспективи участі в ній України..28
ВИСНОВКИ ....33
СПИСОК ВИКОРАСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ..35  0

700 ₴Івент менеджмент

Реферати, дипломні, курсові Реферати, дипломні, курсові


"Становлення івент менеджменту в сучасній українській культурі"
ВСТУП ...3
РОЗДІЛ 1 ...... 5
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ EVENT. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДІЙ .5
1.1 Поняття event ......... 5
1.2 Типологія та класифікація івент ... 8
РОЗДІЛ 2 ... 14
ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПОДІЄВИХ ЗАХОДІВ.. 14
2.1 Цілі івент заходів .. 14
2.2 Завдання подієвих заходів... 16
РОЗДІЛ 3 ... 19 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ. EVENT- МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ .. 19
3.1 Розвиток та застосування івет-менеджменту в Україні .. 19
3.2 Event – менеджмент в туристичній галузі: світовий досвід та перспективи для України
3.3 Подієвий менеджмент у мистецтві..27
3.4 Актуальні проблеми становленя івент-менеджменту в Україні..36
ВИСНОВКИ ... 40
СПИСОК ВИКОРАСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ... 41  0

400 ₴Організація та планування туристичного бізнесу

Реферати, дипломні, курсові Реферати, дипломні, курсові


Організація та планування туристичного бізнесу на прикладі сільської гостинної садиби "Золота Підкова"
ВСТУП ..2
РОЗДІЛ 1 ...4
ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА . 4
1.1 Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві ..4
1.2 Стратегічне планування на підприємстві .. 8
1.3 Організація розроблення планів на підприємстві ...11
РОЗДІЛ 2 .. 18
АНАЛІЗ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТУЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКОЇ ГОСТИНОЇ САДИБИ «ЗОЛОТА ПІДКОВА» ..18
2.1 Загальна характеристика сільської гостиної садиби «Золота підкова» та характеристика послуг, які вона пропонує.... 18
2.2 Характеристика ринку відпочинку ... 20
2.3 SWOT-аналіз сільської гостиної садиби «Золота підкова» .... 22
РОЗДІЛ 3 .. 25
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГОСТИНОЇ САДИБИ .. 25
3.1 Шляхи вдосконалення рекламної діяльності гостиної садиби ...25
3.2 Вдосконалення навичек спілкування з клієнтами .. 26
ВИСНОВКИ ...29
СПИСОК ВИКОРАСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...31  0

400 ₴Економіко-статистичний аналіз освіти

Реферати, дипломні, курсові Реферати, дипломні, курсові


"Економіко-статистичний аналіз освіти та наукової діяльності"
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 .....6
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ОСВІТИ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ....... 6
1.1 Суть, складові та класифікація основних понять і процесів в межах економічної діяльності освіти та наукової діяльності ...6
1.2 Методичні аспекти економіко-статистичного аналізу освіти та наукової діяльності ... 14
1.3 Законодавча, нормативно-правова та інформаційна база ....20
РОЗДІЛ 2 ...27
ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ М.КИЄВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ .. 27
2.1 Загальна економіко-статистична характеристика фінансування сфери економічної діяльності, що є об’єктом дослідження ...27
2.2 Організація фінансування освіти з бюджету у Святошинському районі ..... 34
2.3 Аналіз динаміки складу та структури показників видаків бюджету на освіту у Святошинському районі м.Києва ..... 43
ВИСНОВКИ ...66
СПИСОК ВИКОРАСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ..67  0

400 ₴Офшорні зони

Реферати, дипломні, курсові Реферати, дипломні, курсові


ВСТУП . 2
РОЗДІЛ 1 .6
РОЗВИТОК ОФШОРНИХ ЗОН В УМОВАХ СУЧАСНИХ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ`ЯЗКІВ .... 6
1.1 Передумови виникнення офшорів та їх еволюція в системі світогосподарських зв`язків
1.2 Сучасний розвиток основних офшорних юрисдикцій світу.11
1.3 Глобалізація фінансового капіталу та роль офшорних зон в економічному розвитку країн..13
РОЗДІЛ 2 ....18
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ОФШОРНИХ ЗОНАХ. 18
2.1 Основні форми організації підприємницької діяльності в офшорних зонах та їх роль у податковій конкуренції .. 18
2.2 Генезис розвитку фінансових операцій офшорних зон в контексті економічного розвитку держави ..22
2.3 Політика промислово розвинутих країн щодо офшорних зон. 25
РОЗДІЛ 3 .28
ОФШОРНІ ЗОНИ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ
3.1 Інноваційні схеми фінансових операцій з використання офшорних зон в Україні..28
3.2 Особливості розвитку офшорних регіонів: організаційно-екномічний аспект .33
3.3 Перспективи й ефективніть використання переваг офшорних зон в Україні .34 ВИСНОВКИ .37  0

800 ₴Розробка алгоритму і програми синтаксичного аналіз

Реферати, дипломні, курсові Реферати, дипломні, курсові


ЗМІСТ
ВСТУП 7
РОЗДІЛ 1 9
ПОНЯТТЯ ЛЕКСИЧНОГО ТА СИНТАКСИЧНОГО АНАЛІЗУ 9
1.1. Лексичний аналізатор 9
1.2 Синтаксичний аналізатор 13
1.2.1 Обробка синтаксичних помилок 15
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОБУДОВИ СИНТАКСИЧНИХ АНАЛІЗАТОРІВ 18
2.1 Дерево розбору. Перетворення дерева розбору в дерево операцій 18
2.3 Призначення симантичного аналізу 22
2.4 Етапи семантичного аналізу 24
РОЗДІЛ 3 28
РОБОТА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 28
3.1 Алгоритм синтаксичного аналізу 28
3.2 Блок схема на мові Python 30
3.3 Тестування програми лексичного аналізатора і синтаксичний парсер 34
РОЗДІЛ 4 39
ОХОРОНА ПРАЦІ ПРОГРАМІСТА 39
4.1 Характеристика умов праці програміста 39
4.2 Вимоги до виробничих приміщень 39
4.2.1 Забарвлення і коефіцієнти віддзеркалення 39
4.2.2 Освітлення 40
4.2.3 Параметри мікроклімату 42
4.2.4 Шум і вібрація 44
4.3 Ергономічні вимоги до робочого місця 45
4.4 Режим праці 48
4.5 Розрахунок освітленості 50
4.6 Розрахунок рівня шуму 52
ВИСНОВКИ 54
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 55
ДОДАТОК А 57
ДОДАТОК Б 61
ДОДАТОК В 69

(Цена за оформленную записку)  0

700 ₴Особливості переводу ділового словника

Реферати, дипломні, курсові Реферати, дипломні, курсові


ВСТУП 5
РОЗДІЛ І 7
ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТИЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 7
1.1. Стиль ділових листів та документів 8
1.2. Стиль військових документів 12
Висновки до першого розділу 15
РОЗДІЛ ІІ 16
СТИЛЬ ЯК ВАЖЛИВІШИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ 16
2.1. Класифікація стилів перекладу 16
2.2 Розмовний стиль 17
2.3 Офіційно-діловий стиль перекладу 18
2.4 Газетно-публіцистичний стиль 26
Висновки до другого розділу 28
РОЗДІЛ ІІІ 29
ПЕРЕКЛАД В СФЕРІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННІ 29
3.1 Особливості, прийоми та правила перекладу в сфері ділового спілкування 29
3.1.1 Інтернаціональні особливості ділового спілкування 32
3.1.2 Транслатологіческая класифікація типів текстів в діловому спілкуванні 34
3.1.3 Особливості ділового етикету та його вплив на мову ділового спілкування 35
3.1.4 Коректність перекладача в сфері ділового спілкування 40
3.1.5 Підстилі і жанри офіційно-ділового стилю в аспекті перекладу 41
3.1.6 Лінгвістичні особливості англійської та російської мови ділового спілкування 42
3.2 Особливості комерційної кореспонденції 45
Висновок до третього розділу 46
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50
Додаток А 52  0

300 ₴Виробництво сільгосппродукції

Бази даних Бази даних


На скрину показана "Кнопочная форма"  22  0

500 ₴База данных складского учета

Бази даних Бази даних


На скрину показана "Кнопочная форма"  23  0

200 ₴"Бахчисарай очима Пушкіна і Міцкевича"

Реферати, дипломні, курсові Реферати, дипломні, курсові


ЗМІСТ
ВСТУП 2
РОЗДІЛ І 3
ПРИЧИНА ПОЯВИ О.С.ПУШКІНА ТА А.Б.МІЦКЕВИЧА В КРИМУ 3
1.1. Олександр Пушкін в Криму 3
1.2. Адам Міцкевич в Криму 9
РОЗДІЛ ІІ 14
ОБРАЗ КРИМУ В ХУДОЖНІЙ СВІДОМОСТВІ АДАМА МІЦКЕВИЧА ТА ОЛЕКСАНДРА ПУШКНА 14
2.1 «Кримські сонети» А.Міцкевича 15
2.2. «Бахчисарайський фонтан» О.Пушкін 18
РОЗДІЛ ІІІ 21
ЛЕГЕНДА «ФОНТАН СЛІЗ БАХЧИСАРАЙСЬКОГО ПАЛАЦУ» 21
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25  0

150 ₴Операції над екзотичними валютами

Реферати, дипломні, курсові Реферати, дипломні, курсові


ЗМІСТ
ВСТУП 2
Розділ 1. СУТНІТЬ ВАЛЮТИ 3
1.1 Поняття валюти 3
1.2.Класифікація валют 3
1.3 За сферою і режимом застосування 5
Розділ 2. ВИДИ ЕКЗОТИЧНИХ ВАЛЮТ ТА ОПЕРАЦІЇ НАД НИМИ 8
2.1 Класифікація екзотичних валют 8
2.2 Екзотичні валютні пари та їх приклади 9
2.3 Операції, які виконуються над екзотичними валютами 12
ВИСНОВКИ 19
Список використаної літератури 20  0

Зародження та розвиток політичної економії

Реферати, дипломні, курсові Реферати, дипломні, курсові


ЗМІСТ
ВСТУП 3
1. ВИНИКНЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 6
1.1 Донаукова фаза економічної науки 6
1.2 Зародженняполітичноїекономії 7
2. АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 12
2.1 Класичні підходи до політичної економії 12
2.1.1 Меркантилізм 15
2.1.2 Фізіократи 15
2.1.3 Класична політекономія 16
2.1.4 Маржиналізм 17
2.1.5 Кейнсіанство 18
2.1.6 Монетаризм 19
2.1.7 Інституціоналізм 20
2.2 Формування і методологія марксистської політичної економії 21
2.2.1 Основні ідеї твору «Капітал» К.Маркса 23
3. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В УКРАЇНІ 25
3.1 Історія розвитку політичної економії в Україні 25
3.2 Сучасна політична економіка в Україні 26
ВИСНОВКИ 29
Список використаної літератури 30  0

Преподаватели

Збір інформації Збір інформації  0

Технологія обробки та монтажу відео

Реферати, дипломні, курсові Реферати, дипломні, курсові  0
 

Відгуки про виконані проекти 14

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Дякуємо Валерії за добре зроблену роботу. Все добре. Радимо

Марія Т. Марія Терлецька | Відгук у відповідь

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Дякуємо Валерії за виконану працю. Якісно та у домовлені терміни. Будемо звертатись ще. Рекомендуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Відгук у відповідь

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Работы выполнены быстро (раньше указанного строка), и качественно).

Sveta T. Sveta Trofimova | Сейф Сейф | Відгук у відповідь

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Валерія дотрималась вказаного ТЕРМІНОВОГО терміну! Робота була лише раз на доопрацюванні!
Приємне спілкування! Рекомендую!

Іван М. Іван Математик | Відгук у відповідь

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Благодарна за сотрудничество, проэкт выполнен в сроки)

Юлия Л. Юлия Лагун | Сейф Сейф | Відгук у відповідь

28 вересня 2017 700 ₴
Фізичне виховання

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Спасибо за хорошую работу. Рекомендую к сотрудничеству!

Юрий К. Юрий Ковалев | Відгук у відповідь

25 травня 2017 400 ₴
Доробити дипломну роботу

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Валерия замечательный фрилансер - заказ выполнила очень быстро и по доступной цене, всем советую без каких-либо сомнений!

Григорий Л. Григорий Ланос | Відгук у відповідь

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Как всегда просто супер!!!!!!!!!

Олена О. Олена Олена | Відгук у відповідь

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Работаю с Валерией не впервые. Как всегда очень довольна качеством! Все выполнено вовремя, исполнитель всегда на связи, все выполняет с первого раза.

Олена О. Олена Олена | Відгук у відповідь

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Как всегда исполнитель не подвела! Очень рекомендую!

Олена О. Олена Олена | Сейф Сейф | Відгук у відповідь

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Приємно було співпрацювати із виконавцем. всім рекомендую.

Богдан М. Богдан Михальчук | Відгук у відповідь

24 листопада 2016 200 ₴
Реферат по теорії економіки

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Супер. В реферате все самое нужное, нет лишнего. Очень рекомендую данного исполнителя!!!

Олена О. Олена Олена | Сейф Сейф | Відгук у відповідь

23 листопада 2016 100 ₴
База Данных Access

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Все хорошо, быстро и качественно.
Рекомендую исполнителя!

Oleg O. Oleg Oleg | Відгук у відповідь

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Я получила именно тот результат, на который рассчитывала. Спасибо.

Олена О. Олена Олена | Сейф Сейф | Відгук у відповідь

Активність

  Останні ставки 10
Просимо написати курсову роботу на тему: "Перша світова війна"
Курсова "Дія фінансово-правової норми в просторі, в часі і за коло..."
Реферати по кримінально-процесуальному праву, та по земельному праву
Курсова "Гарантії законності..."
Бaзы данных (Access)
Презентация, доклад, календарный план
информатика
курсова на тему "Тенденції розвитку міжнародного ринку технологій"
Основи теорії літератури. Расписать коротко 60 вопросов
Нужна помощь с cronos

Контактна інформація

Перегляд контактної інформації доступний тільки зареєстрованим користувачам.

Команда

Юрий К.   Алексей М.   vlad p.  

Поділитися посиланням на профіль