Додайте свій проект безкоштовно і почніть отримувати пропозиції від фрілансерів-виконавців вже через хвилини після публікації!

Визначення привабливості території на основі нейромережевих технологій

минув час актуальності


Вихідні дані:

Навчальна вибірка побудована на основі даних типових туристичних поселень за таким алгоритмом: навколо заданих містечок визначається область   радіусом 3-5 кілометрів і на ній вибирається довільна точка та визначаються її координати, а також відстань до автомобільних доріг, залізничної станції, центру міста і ступінь урбанізації, значення яких є вихідними змінними для навчальної вибірки. Ці величини виражають числові характеристики досліджуваної області; за наявності вказаного атрибуту вони приймають значення 1, а за відсутності – 0. Навчальна вибірка є множиною і подається у вигляді кортежу   де  х1 – віддаль до центру населеного пункту,  х2 – віддаль до найближчої автодороги, х3  – віддаль до залізничної станції.

Вихідні дані до роботи: навчальна вибірка для нейронної мережі, що
містить від 5 тисяч значень, перелік туристичних містечок, на основі яких
будується вибірка.
Перелік питань, які потрібно розробити: провести навчання нейронної
мережі на основі навчальної вибірки, сформувати системи нечіткого виводу з
різними типами функцій належності, розрахувати матриці привабливості
досліджуваної території.
Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):
структура нейронної мережі, графічне відображення матриць привабливості.

Додатки 1

Перегляд контактної інформації доступний тільки зареєстрованим користувачам.


Замовник
Ruslan Kuryndash
Україна Чернівці
Проект опублікований
29 жовтня 2017
59 переглядів
Місцеположення виконавця