Політика конфіденційності Freelancehunt.com

Власник Інтернет Сайту freelancehunt.com (далі — Сайту), в особі Адміністрації Сайту (далі – сторона), приймає на себе зобов'язання щодо захисту конфіденційної інформації та персональних даних Замовників і Виконавців (далі – сторони, яка Передає).

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Передаюча сторона — Замовники і Виконавці, які володіють конфіденційною інформацією та персональними даними, які передаються ними Адміністрації
Сайту при реєстрації та використанні Сервісу.

Отримуюча сторона — Адміністрація, що бере конфіденційну інформацію та персональні дані при наданні послуг Замовникам і Виконавцям.

Конфіденційна інформація — не є загальнодоступною інформація, яка розголошується Передавальною стороною Отримуючій стороні. Така інформація
може позначатися позначкою «конфіденційно», але може такої мітки і не мати, однак за своїм змістом повинна бути сприйнята як конфіденційна.

Конфіденційною є в тому числі, але не виключно:

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про Передавальну сторону, за допомогою якої така Сторона може бути ідентифікована.

Категоріями Персональних даних Сторін в рамках Сервісу є:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Метою отримання і обробки Отримуючою стороною конфіденційної інформації і персональних даних є:

2. ПОВІДОМЛЕННЯ

2.1 Відвідувачі Сайту, що не реєструють обліковий запис ознайомлені і згодні з тим, що сторона має право збирати про таких відвідувачів певну інформацію, в т. ч. URL-адреси і IP –адреси і т. д., які були переглянуті під час відвідування. Ця інформація використовується виключно для внутрішніх цілей і служить для поліпшення роботи Сервісу.

2.2 Сторона, яка одержує, обробляє тільки ту конфіденційну інформацію та персональні дані, які необхідні для забезпечення якості надаваємих послуг і не використовує таку інформацію для інших цілей без згоди сторони, що Передає.

2.3 Сторона, яка одержує, зберігає конфіденційну інформацію та персональні дані до тих пір, поки це необхідно для обумовлених цілей у відповідності з чинним законодавством.

2.4 Передавальній стороні надається безперешкодний доступ до належної їй конфіденційної інформації та персональних даних.

2.5 Сторона не передає конфіденційну інформацію та персональні дані Передавальної сторони третім особам без згоди власників такої
інформації, за винятком випадків, прямо передбачених законом.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

3.1 Передавальна сторона зобов'язується надати достовірну і повну інформацію.

3.2 Отримуюча сторона зобов'язується:

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 База Користувачів Сайту формується Адміністрацією виключно для внутрішнього використання. Адміністрація вживає необхідних заходів програмного і технічного характеру для її захисту, проте не несе відповідальності у разі, якщо Бази Користувачів стали доступні третім особам внаслідок здійснення протиправних дій.

4.2 При видаленні запису Передавальної сторони, персональні дані такої сторони негайно видаляються, якщо Передавальна сторона раніше не була викрита в шахрайстві на Сайті і звернулася з відповідним проханням до Отримуючої стороні по електронній пошті:

4.3 Щоб отримати доступ до інформації, задати питання з приводу нашої політики конфіденційності або подати скаргу, надішліть листа електронною поштою: .