Політика конфіденційності Freelancehunt.com

Власник Інтернет Сайту freelancehunt.com (далі — Сайту), в особі Адміністрації Сайту (далі – сторона), приймає на себе зобов'язання щодо захисту конфіденційної інформації та персональних даних Замовників і Виконавців (далі – сторони, яка Передає).

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Передаюча сторона — Замовники і Виконавці, які володіють конфіденційною інформацією та персональними даними, які передаються ними Адміністрації
Сайту при реєстрації та використанні Сервісу.

Сторона, що отримує — Адміністрація, що бере конфіденційну інформацію та персональні дані при наданні послуг Замовникам і Виконавцям.

Конфіденційна інформація — не є загальнодоступною інформація, яка розголошується Передавальною стороною Отримуючій стороні. Така інформація
може позначатися позначкою «конфіденційно», але може такої мітки і не мати, однак за своїм змістом повинна бути сприйнята як конфіденційна.

Конфіденційною є в тому числі, але не виключно:

 • інформація про рівень технічного розвитку Передавальної сторони, а також успішних технічних рішеннях і перспективах вдосконалення в даній області;
 • відомості про маркетингову чи рекламну політику Передавальної сторони по просуванню своїх товарів, робіт і послуг;
 • інформація про комерційну політику чи бізнес-плани, включаючи інформацію про існуючі або перспективні проєкти і контрагентів;
 • інформація, що отримана від третіх осіб, відносно яких Передавальна сторона має зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації.

Не є конфіденційною інформація, не залежно від того, як вона позначена, яка:

 • є загальнодоступною, володіння і розголошення якої може призвести до порушення прав і законних інтересів Передавальної сторони;
 • стала відома Отримуючій стороні до реєстрації Передавальною стороною облікового запису на Сайті;
 • представлена Передавальною стороною з письмовою вказівкою про те, що вона не є конфіденційною;
 • стосується відомостей про факт використання Сервісу Передавальною стороною.

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про Передавальну сторону, за допомогою якої така Сторона може бути ідентифікована.

Категоріями Персональних даних Сторін в рамках Сервісу є:

 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • адреса електронної пошти;
 • дата народження;
 • місце проживання;
 • номер телефону;
 • а також інші дані, за допомогою яких можна ідентифікувати їх власника.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Метою отримання і обробки Отримуючою стороною конфіденційної інформації і персональних даних є:

 • надання Передавальній стороні доступу до можливостей Сервісу, інформації і матеріалів, розміщених на Сайті;
 • організація комунікації між Сторонами;
 • забезпечення успішної реалізації предмета Договору на виконання робіт/надання послуг, що укладається Замовниками та Виконавцями з використанням Сервісу.

2. ПОВІДОМЛЕННЯ

2.1 Відвідувачі Сайту, що не реєструють обліковий запис, ознайомлені й згодні з тим, що сторона має право збирати про таких відвідувачів певну інформацію, в т. ч. URL і IP –адреси і т. д., які були переглянуті під час відвідування. Ця інформація використовується виключно для внутрішніх цілей і служить для поліпшення роботи Сервісу.

2.2 Одержуюча сторона обробляє тільки ту конфіденційну інформацію та персональні дані, які необхідні для забезпечення якості надаваємих послуг і не використовує таку інформацію для інших цілей без згоди Передавальної сторони.

2.3 Одержуюча Сторона зберігає конфіденційну інформацію та персональні дані до тих пір, поки це необхідно для обумовлених цілей у відповідності з чинним законодавством.

2.4 Передавальній стороні надається безперешкодний доступ до належної їй конфіденційної інформації та персональних даних.

2.5 Сторона не передає конфіденційну інформацію та персональні дані Передавальної сторони третім особам без згоди власників такої
інформації, за винятком випадків, прямо передбачених законом.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

3.1 Передавальна сторона зобов'язується надати достовірну і повну інформацію.

3.2 Отримуюча сторона зобов'язується:

 • використовувати конфіденційну інформацію та персональні дані виключно в цілях забезпечення працездатності Сервісу та реалізації предмета Договору на виконання робіт/надання послуг з використанням Сервісу «СЕЙФ»;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію третім особам, за винятком обумовлених законом випадків;
 • не використовувати конфіденційну інформацію та персональні дані в інтересах, що суперечать цілям, зазначеним у п. 1.1 Політики конфіденційності;
 • максимально обмежити кількість працівників та інших осіб, які мають доступ до конфіденційної інформації та персональних даних, забезпечивши при цьому отримання від них письмових зобов'язань про нерозголошення та невикористання в своїх або чужих інтересах конфіденційної інформації та персональних даних Передавальної сторони.;
 • негайно повідомляти Передавальну сторону про виявлені факти несанкціонованого використання чи розголошення конфіденційної інформації та персональних даних, організовуючи всі необхідні заходи для запобігання подальшого несанкціонованого використання або розкриття такої інформації.;
 • на вимогу сторони, яка Передає знищити отриману конфіденційну інформацію та персональні дані.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 База Користувачів Сайту формується Адміністрацією виключно для внутрішнього використання. Адміністрація вживає необхідних заходів програмного і технічного характеру для її захисту, проте не несе відповідальності у разі, якщо Бази Користувачів стали доступні третім особам внаслідок здійснення протиправних дій.

4.2 При видаленні облікового запису Передавальної сторони, персональні дані такої сторони негайно видаляються, якщо Передавальна сторона раніше не була викрита в шахрайстві на Сайті та звернулася з відповідним проханням до Одержуючої сторони по електронній пошті.: .

4.3 Щоб отримати доступ до інформації, задати питання з приводу нашої політики конфіденційності або подати скаргу, надішліть листа електронною поштою: .