Правила користування сервісом Freelancehunt.com

Якщо Ви не згодні з даною Угодою або з окремими її пунктами, Ви вправі відмовитися від використання сайту freelancehunt.com (далі просто Сервісу).

Дана Угода вступає в силу з моменту відсилання Вами заповненої реєстраційної форми.

Якщо Ви є користувачем Сервісу, це автоматично означає, що Ви приймаєте всі пункти цієї Угоди.

1. Терміни та визначення

Сервіс — сукупність програмних і апаратних засобів, об'єднаних простором доменного імені freelancehunt.com, забезпечують взаємодію між Користувачами.

Користувач — фізична або юридична особа, яка здійснила реєстрацію в Сервісі у відповідності з умовами цієї Угоди.

Обліковий Запис — унікальне ім'я (логін) і пароль для доступу до персональних сторінок Користувача в рамках Сервісу.

Замовник — Користувач, що здійснює пошук Виконавців в рамках Сервісу.

Виконавець, Фрілансер — Користувач, який надає послуги виконання різного роду робіт, при цьому не вступаючи в якісь трудові правовідносини з Сервісом, та не є його співробітником.

2. Основні положення

2.1. Приймаючи дану Угоду, Користувач погоджується, приймає і зобов'язується беззаперечно дотримуватися всіх її умов, також, Користувач має право відмовитися від використання сайту freelancehunt.com (далі - Сервіс).

2.2. Ця угода та всі зміни до неї набирають чинності з моменту їх опублікування на Сервісі. Зміни в Угоду можуть бути внесені в будь-який час. Користувачі підтверджують, що при кожній повторної авторизації на Сервісі, вони ознайомлені і приймають умови Угоди, які опубліковані за адресою https://freelancehunt.com/service/rules.

2.3. Сервіс надає Користувачам послуги по доступу до функціональних можливостей Сервісу, без перерв, за винятком часу, для проведення необхідних ремонтних та регламентних робіт. Всі існуючі на даний момент сервіси, а також будь-який розвиток їх і/або додавання нових є предметом цієї Угоди. Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що всі сервіси надаються за принципом "як є" (As is), і що Адміністрація не несе відповідальності за будь-які затримки, збої, невірну або невчасну доставку, видалення або незбереження будь-якої персональної інформації.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Права та обов'язки Користувача

3.1.1. Користувач несе відповідальність за інформацію та повідомлення, що розміщуються ним на Сайті.

3.1.2. На Сервісі заборонені:

3.1.2.1. Заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; заклики до зміни адміністративних меж або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель або споруд, насильницького виселення громадян; заклики до агресії або до розв'язування військового конфлікту.

3.1.2.2. Нецензурні прямі й непрямі образи в чию-небудь сторону, в тому числі, засновані на етнічної, расової чи релігійної приналежності, а також висловлювання, що носять шовіністичний характер.

3.1.2.3. Образлива поведінка та вирази по відношенню до Адміністрації та іншим користувачам Сервісу.

3.1.2.4. Розміщення Користувачами замовлень та реклами:

3.1.2.5. На Сервісі заборонена публікація наступної інформації:

3.1.2.6. Будь-які дії, які прямо заборонені законодавством України

3.1.3. Користувач має право надати на розгляд Адміністрації свої побажання чи пропозиції щодо покращення роботи Сайту.

3.1.4. Користувачі визнають та погоджуються з тим, що Адміністрація має доступ до всього вмісту Сервісу, включаючи особисті повідомлення на Сервісі.

3.1.5. Користувачі не повинні намагатися отримати несанкціонований доступ до будь-якої частини або функції Сервісу, або будь-яких інших систем або мереж, підключених до Сервісу, або до будь-якого сервера Сервісу, будь-якими незаконними засобами.

3.1.6. Всі користувачі Сервісу можуть реєструвати не більше одного облікового запису Замовника та одного облікового запису Фрілансера. Реєстрація декількох облікових записів одного типу заборонена, так само як і передача параметрів входу на сервіс іншим користувачам.

3.1.7. Заборонено передача облікових записів третім особам. Один обліковий запис належить одній особі.

3.1.8. Заборонені покупка та продаж облікових записів.

3.1.9. Всі користувачі Сервісу зобов'язані сумлінно виконувати взяті ними на себе зобов'язання як перед адміністрацією Сервісу, так і перед своїми контрагентами (в разі укладення з останніми угод).

3.1.10. Заборонена нецільова реклама надаваємих послуг.

3.1.11. Заборонено використання інструментів для масової розсилки особистих повідомлень або автоматичного додавання ставок на проекти.

3.1.12. Заборонені нецільові обговорення в форумах проектів або конкурсів, за винятком уточнення деталей, необхідних для розуміння поставленого завдання.

3.1.13. Заборонено використання інструментів для масової розсилки особистих повідомлень або автоматичного додавання ставок на проекти.

3.2. Права та обов'язки Адміністрації

3.2.1. Адміністрація визначає правила поведінки на сервісі та залишає за собою право вимагати їх виконання від Користувачів.

3.2.2. Адміністрація залишає за собою право вносити зміни в Угоду та в усі її невід'ємні частини без будь-якого спеціального повідомлення користувачів про такі зміни.

3.2.3. Адміністрація залишає за собою право в будь-який час вносити зміни в інформацію, яка опублікована на Сервісі.

3.2.4. Адміністрація має право направляти Користувачам інформаційні повідомлення виключно в рамках користування Сервісом.

3.2.5. Адміністрація не несе відповідальності за достовірність інформації, опублікованої в межах Сервісу, та/або коректність висловлювань його користувачів.

3.2.6. Якщо Користувач не згоден з рішенням Адміністрації, він має право написати лист з обґрунтуванням своєї незгоди на адресу Адміністрації Сайту.

3.2.7. Адміністрація може позбавити права користування Сервісу Користувача, який порушує умови Угоди.

3.2.8. Адміністрація має право заблокувати або видалити акаунт Користувача, а також заборонити доступ із використанням будь-якої інформації до Сервісу, та видалити будь-який контент Користувача без пояснення причин, в тому числі в будь-якому з наступних випадків:

3.2.9. Адміністрація сайту має право внести будь-які коригування в профіль користувача без попередження користувача, якщо вважає, що користувач порушує правила роботи сайту.

3.2.10. Адміністрація має право контролювати, розміщувати, видаляти, змінювати, зберігати або переглядати повідомлення, відправлені через Сайт, в будь-який час та з будь-якої причини. Адміністрація не несе відповідальності, не схвалює і не гарантує інформації щодо думок, поглядів, порад або рекомендацій, розміщених або відправлених Користувачами.

3.2.11. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які помилки, неточності, упущення при реєстрації або завантаження контенту на Сайті та не може бути притягнута до відповідальності за будь-які збитки (включаючи упущену вигоду), що виникають у зв'язку з такими помилками, неточностями або упущеннями.

3.2.12. Надаючи Адміністрації свою адресу електронної пошти, Користувачі дають згоду на використання електронної пошти для відправки Користувачам сервісних, юридичних, інформаційних, промо та рекламних повідомлень.

3.2.13. Адміністрація залишає за собою право рекламувати послуги Сервісу, на свій розсуд, шляхом обробки контенту та відображення його на відповідних сторінках Сервісу і за його межами, з правом його структурування, редагування, інтеграції, поділу, перегрупування, перекладу текстової частини контенту на інші мови та інше. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які помилки, спотворення, упущення, неточності, видалення, дефекти контенту в зв'язку з перекладом текстової частини контенту на інші мови.

3.2.14. Пользователь предоставляют своё безоговорочное согласие на обработку Администрацией персональных данных с целью осуществления прав и исполнения обязательств, вытекающих из положений настоящего Соглашения. Обработка включает, но не ограничивается, сбором, регистрацией, хранением, адаптацией, обновлением, использованием и уничтожением персональных данных. Стороны уведомлены о том, что с момента заключения данного Соглашения Администрация освобождается от обязанности получать дополнительные согласия Пользователя на обработку персональных данных. Указанное согласие также подразумевает возможность передачи данных и копий документов партнерам Администрации, включая данные платежных систем, исключительно для проведения рекламных акций с участием Заказчика и Исполнителя, проведения взаиморасчетов и предоставления услуг сервиса, а также в целях идентификации подлинности предоставленных пользователем документов.

3.2.15. Адміністрація має право заблокувати проект у випадку отримання значної кількості скарг від інших користувачів.

4. Порядок розгляду спорів та відповідальність сторін

4.1. Адміністрація Сервісу не приймає участі в суперечках (в тому числі судових) між Користувачами Сервісу, а також за участю третіх осіб.

4.2. Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за якість послуг, що надаються Виконавцями.

4.3. Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за будь-які можливі збитки, та/або упущену вигоду користувачів або третіх осіб, заподіяних у результаті використання, або неможливості використання Сервісу.

4.4. Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за дії користувачів або третіх осіб, що порушують чинне законодавство України.

4.5. Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за інформацію і матеріали, що розміщуються Користувачами в рамках Сервісу.

4.6. Адміністрація Сервісу не гарантує, але зобов'язується докласти всіх зусиль для безпомилкового та безперервного функціонування Сервісу.

4.7. Користувач несе відповідальність за всі дії, здійснені від імені Користувача в межах Сервісу;

4.8. Користувач несе відповідальність за якість і своєчасність виконання прийнятих у рамках Сервісу зобов'язань.

4.9. Користувач несе відповідальність за безпеку конфіденційної інформації, використовуваної для доступу до Сервісу.

5. Порядок оплати

5.1. Використання Сервісу є безкоштовним, доступ до Сервісу надається всім зацікавленим сторонам в рівній мірі.

5.2. Адміністрація Сервісу має право на свій розсуд вводити та змінювати плату за ті чи інші послуги Сервісу, про що користувачі сервісу будуть попередньо сповіщені.

5.3. Користувач може поповнити свій рахунок, придбавши деяку кількість внутрішньої валюти сервісу за допомогою платіжного агрегатора або використовуючи промокод.

5.4. У разі порушення правил Сервісу кошти, використані на купівлю послуги на сервісі, не повертаються. Однак, якщо користувач не зміг скористатися придбаною послугою в повній мірі з очевидної вини Адміністрації, його рахунок у межах Сервісу кредитується на суму, що відповідає ціні даної послуги.

5.5. Кошти, сплачені Користувачем за послугу з доступу до функціональних можливостей Сервісу можуть бути використані виключно на оплату цієї послуги і поверненню не підлягають.

6. Персональні дані

6.1. Все персональные данные на Сервисе публикуются с предварительного согласия субъектов персональных данных, полученного в соответствии с действующим законодательством Украины. Предоставляя нам Вашу личную информацию, Пользователь предоставляет своё безоговорочное согласие на обработку Администрацией персональных данных с целью осуществления прав и исполнения обязательств, вытекающих из положений настоящего Договора. Обработка включает, но не ограничивается, сбором, регистрацией, хранением, адаптацией, обновлением, использованием и уничтожением персональных данных. В связи с чем Администрация освобождается от обязанности получать дополнительные согласия от пользователя на обработку персональных данных, а именно, на ее сбор, хранение, адаптацию, обновление и использование в целях распространения электронных тематических рассылок и другой информации, связанной с деятельностью Сервиса. Предоставленные Пользователем персональные данные используются только для внутренних целей и не передаются третьим лицам. Кроме случаев передачи необходимой информации партнерам Администрации, исключительно для проведения рекламных акций с участием пользователя, проведения взаиморасчетов и предоставления услуг Сервиса, а также в целях идентификации подлинности предоставленных пользователем документов. Пользователь в любой момент может запросить или изменить свою персональную информацию, содержащуюся в базах Сервиса, связавшись с Администрацией.

7. РЕКВІЗИТИ

ТОВ «ФРИЛАНСХАНТ»
вулиця Чорноморського Козацтва, будинок 115
місто Одеса, 65003
Україна