Зчитування об'єктів презентаціїПрограма для зчитування деталей об'єктів презентації:
- режим проходу по всіх об'єктах;
- ручний режим, виділений об'єкт;
- заповнення деталей, з подальшим збереженням маршрутного листа для автозаливання презентацій.

Створено засобами Excel VBA   yowfrost   110  22

Товарний чекДокумент товарного чеку, з авто розрахунком та автозаповненням сум, та сум прописом.   yowfrost   43  15

Створення договорів на основі шаблонуСтворення договорів:
- на основі певного шаблону,
- з можливістю заповнення окремих полів,
- з відміткою водяного знаку чи без,
- повторне відкриття для зміни чи редагування існуючого договору.   yowfrost   91  14

Робота з сигналамиПрограма для аналізу сигналів:
- семпл waw файлів;
- семпл ряду txt;
- семпл сигналу, зчитаного через com порт;
- спектральний аналіз сигналу;
- візуальні параметри відображення.
Програма написана мовою C++   yowfrost   29  14

Моніторинг БД, SQL DependencyПрограма для моніторингу змін даних БД, засобами SQL Dependency.
- ведення логу моніторингу безпосередньо у консолі програми,
- запис логів у файли,
- можливість згортати в трей повідомлень,
- запуску кронів по таймеру,
- відпрацювання певних операцій, при відповідних змінах даних,
- відправка результатів та помилок на сервер,
- багатопотоковість, відслідковування одночасно декілька таблиць, та баз.   yowfrost   82  12

VManagerПример моей реализации дневника на Delphi с использования моих компонентов.   Vaskevych   531  8

EBook
   Vaskevych   391  8

СКБ-КалькуляторПрограмма для расчета часто используемых величин в контрукторском бюро:
Площади, массы, длины:
- Листов;
- Прямоугольных труб;
- Квадратных труб;
- Шестигранных труб;
- Круглых труб;
- Круглых прутов.
Предусмотрен вывод формул для расчета, справочник плотностей различных металлов.

Перевод между различными единицами измерения:
- Давления;
- Объема;
- Массы.

Прочее:
- Расчет буйка;
- Расчет окружностей;
- Отклонения тока;
- Расчет кол-ва радиодеталей для изготовления прибора СКБ-01-Ex.   SkyRZN   52  6

20 $Визуализация работы алгоритмов сортировки#Визуализация #работы #алгоритмов #ортировки:
#генерация #случайной #последовательности
#отображение сгенерированной последовательности в виде #гистограммы
#сортировка сгенерированной последовательности выбранным #методом сортировки
#визуализация работы выбранного #алгоритма #сортировки для сгенерированной последовательности в виде #анимации на #гистограмме

Реализовано для алгоритмов сортировки:
• Сортировка #пузырьком (#Bubble sort)
#Быстрая сортировка (#Quick sort)
• Сортировка #выбором (#Selection sort)
• Сортировка #вставками (#Insertion sort)
#Пирамидальная сортировка (#Heap sort)

Использовано: C#/.NET (#WinForms)   eight_bitCat   28  6

1 ₴автоматикаавтоматизация производства   Makoven   75  6
 
Фільтр